Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAVIDLA A PODMÍNKY 1. PLMK

5. 9. 2017

PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO ÚČAST TÝMŮ V 1. PLMK

Základní podmínkou pro registraci v PLMK je, že každý hráč souhlasí s uveřejněním své fotografie, datu narození a případnou registrací v některém z klubů sdružených ve FAČR.

Všichni hráči hrající malou kopanou, jsou si vědomi toho, že tato soutěž není nikde registrovaná a že ji hrají na vlastní nebezpečí, bez nároku na jakoukoliv kompenzaci při zranění nebo jiné újmě, aniž by si sjednali vlastní pojištění. Doporučený věk pro registraci do týmu PLMK je min. 16 let.

 

1.Každé mužstvo si musí zajistit vlastní hřiště s vybavením dle herních pravidel PLMK. Každý tým si zvolí hřiště, hrací den a hodinu před zahájením ligy. Tento stav je povinen dodržovat po celý průběh sezóny.  Hřiště, hrací čas, barva dresů a veškeré kontaktní údaje o týmu musí být vždy nahlášeny do 5.7. v dané sezóně. 

Změnu povolí jen vedoucí ligy v případě nezbytně nutném a to na základě zaplacení technického poplatku 200,- Kč. Stejně tak bude tým muset zaplatit technický poplatek, pokud tyto údaje včas nenahlásí.  Je zakázáno hrát na asfaltových či betonových hřištích. Umělé povrchy musejí být chváleny na schůzi před začátkem soutěže.

 

2. Startovné na další ročník činí 1 000,- Kč a musí být zaplaceno nejpozději do ukončení posledního kola právě hraného ročníku. Od tohoto termínu se při úhradě do 7 dnů startovné zvyšuje o 100,- Kč, v případě úhrady do 14 dnů po termínu o dalších 100,- Kč.  Pokud mužstvo nezaplatí ani do tohoto termínu, bude ze soutěže vyřazeno.

Pokud se mužstvo z jakéhokoliv důvodu následujícího ročníku nezúčastní, startovné se nevrací.

ODMĚNY ZA UMÍSTĚNÍ: 

1.místo                        3 500,- Kč  

2.místo                        2 000,- Kč     

3.místo                        1 500,- Kč                                     

4.místo                        1 000,- Kč    

5.místo                        500,- Kč    

nejlepší obrana             500,- Kč,

nejlepší útok                500,- Kč.

 

    Odměny budou zaslány na účet, ze kterého bylo zaplaceno startovné pro daný tým. Změna pouze na základě písemné odsouhlasení.  Ve výjimečných případech (opět po odsouhlasení) je možné odměnu vyplatit v hotovosti.

 

3. Výstroj hráčů se řídí pravidly PLMK. Jako obuv jsou povoleny gumotextilní kopačky a lisovky. Hostující mužstvo se podřizuje ve volbě dresů domácím. Námitky proti obutí popř. barvě dresu hráče se mohou uplatnit během celého zápasu a hráč musí obuv / dres vyměnit (špatná obuv nebo dres není důvodem ke kontumaci zápasu nebo udělení karty)

Pokud některé z mužstev hraje na umělém povrchu nebo antuce, jsou ostatní mužstva nucena se podřídit v obutí na tento zápas.

4. Hracími dny jsou sobota a neděle, po dohodě kapitánů i jiný den. Při okolnostech, ovlivňujících regulérnost utkání, může být toto odloženo na jiný termín. Změnu je nutno nahlásit soupeři  a vedoucímu ligy nejpozději do středy 18 hod v daném týdnu (neplatí jde-li o neregulérnost vzniklou terénem nebo počasím) a soupeř musí odložení potvrdit.

Takto odložit utkání je povoleno pouze 1x v podzimní části a 1x v jarní části, přičemž nesmí mít současně odloženo jiné utkání (coby odkládající tým)

Utkání odložená díky nerugulérnosti hřiště se do tohoto stavu nepočítají. Všechny odložené zápasy musí být odehrány do konce května. Poslední čtyři kola musí být odehrána v daných termínech. V případě mimořádné události či špatných klimatických podmínek (platí pro 22. až 25. kolo) pak dohrány do následujícího víkendu. Pokud se zápas z jakéhokoliv důvodu neodehraje, nebudou přiděleny body žádnému z mužstev. V případě, že se zápas neodehraje vinou jednoho z týmů, bude zápas kontumován v jeho neprospěch.  Změny termínu zápasu musí být nahlášeny u vedoucího ligy. 

5. Na soupisce, kterou musí kapitáni odevzdat nejpozději týden před zahájením soutěže, je možno uvést maximálně 15 hráčů, z nichž maximálně 3 mohou být registrovaní v soutěžích řízených ČMFS nebo jiných fotbalových svazů včetně zahraničních, avšak do zápasu mohou nastoupit maximálně 2 z nich!  Registrovaným hráčem se rozumí hráč, který nastoupí do podzimních zápasů/podzim/ či jarních zápasů/jaro/ řízených fotbalovými svazy  byť na jeden zápas. Na soupisce označení symbolem R.

Hráči nad 40 let registrovaní ve velkém fotbale se mezi 2 povolené hráče nepočítají. Na soupisce jsou označení symbolem RV

Změny jsou zaznamenány pro daný ročník na soupisce zveřejněné na stránkách (vždy platí aktuální verze). Za její správnost odpovídá kapitán týmu. Hráč může v jednom ročníku uskutečnit pouze jeden přestup  (stejně jako 1 změnu  registrovaný /  neregistrovaný). Přestup nebo novou registraci provádí kapitán u vedoucího ligy emailově.

V jednom hracím víkendu nesmí hráč nastoupit za dvě různá mužstva

Při prokázaném startu hráče ze soutěže řízené FAČR, je provinivší se mužstvo povinno, zaplatit pokutu 200,- Kč u vedoucího ligy. Zápas bude kontumován v neprospěch provinivšího se týmu + týmu bude mu odebráno 9 bodů z tabulky.

 6. K zápasu mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou uvedeni na soupisce daného týmu. Poslední 4. kola se nepovolují žádné přestupy.

Změny na soupisce nebo registrace nového hráče se provádí emailově (viz Registrace hráčů)

 

7. Hraje se na vlastní nebezpečí, doporučuje se uzavření úrazového pojištění a vedoucí PLMK nenese žádné důsledky plynoucí ze zranění či jiných potíží vzniklých účastí při zápasu PLMK.

 

8. Hrací doba je 2x 30 min., přestávka 10 min. a čekací doba je 15 min. Zápasy rozhodují zástupci zúčastněných mužstev nebo jimi určení zástupci  a to v pořadí: první poločas domácí, druhý hosté. Hráč, který rozhodoval první poločas jako rozhodčí, může ve druhém poločase nastoupit jako hráč a naopak. Za vítězství se počítají do tabulky tři body, za remízu bod jeden.

9. ZASÍLÁNÍ VÝSLEDKŮ

Kapitáni domácích týmů zašlou výsledky a střelce branek (popř. udělení žluté nebo červené karty) na určené telefonní číslo formou SMS po utkání, nejpozději však do neděle do 1800 hod.  

Pokud takto neučiní, bude:

- při první přestupku v sezóně potrestáno pokutou ve výši 50,- Kč (v tabulce bude u týmu uvedena hvězdička *)

- při opakovaném nezaslání výsledku bude následovat pokuta 200,- Kč splatná do příštího kola.

10. PODÁNÍ PROTESTU

Podání protestu je možné uskutečnit emailově vedoucímu ligy (na email 1.plmk@seznam.cz).  Je nutno uvést důvod protestu a stručně popsat situaci. Protest bude přeposlán k vyjádření druhému týmu a následně vedoucí navrhne několik řešení, která budou odhlasována kapitány buď na mimořádné schůzi nebo emailově. 

Podání protestu stvrzuje zaplacením částky 200,- Kč u vedoucího ligy a to nejpozději do následující středy, tato částka se při uznání protestu vrací.

 

11. Pokud se mužstvo k zápasu nedostaví, je tento zápas kontumován výsledkem 3:0. V SMS zprávě bude uvedeno, že je jedná o kontumaci.

Novinka: mužstvo, které se k zápasu nedostaví, zaplatí pokutu 200,- Kč u vedoucího ligy a to nejpozději do 14 dnů od daného kola. Částka bude následně vyplacena druhému týmu! 

12. Každé mužstvo je povinno mít na každém utkání vlastní píšťalku, žlutou a červenou kartu. Zápas nesmí rozhodovat rozhodčí, který je zjevně v podnapilém stavu.

Absence píšťalky ani karty nejsou důvodem ke kontumaci utkání. Pokud rozhodčí nemá u sebe žlutou a červenou kartu, nesmí za žádných okolností potrestat hráče např. tak, že mu oznámí, že dostal jakoukoliv kartu.

 

13. K zápasům PLMK nesmí nastoupit hráč se sádrou nebo v podnapilém stavu. To druhé platí i pro rozhodčího.

 

14. DISCIPLINÁRNÍ TRESTY:

- za 3 žluté karty následuje stop na jedno utkání,

- za kartu červenou kartu:

  • při druhé žluté kartě v zápase (hráč již má v zápase žlutou kartu a dostane druhou žlutou, tedy červenou) následuje stop na 1 zápas,
  • při červené kartě přímo (bez předchozího napomínání) stop na 2 po sobě jdoucích utkání (v případě fyzického napadení bude postupováno dle bodu 19).  Zastavení činnosti jednotlivých hráčů bude vyvěšováno na stránkách.

 

15. Z 1. ligy sestupují týmy na 13. a 14. místě

(v sezoně 2017/2018 sestupuje do  2. ligy pouze tým na 13. místě)

O konečném pořadí  rozhoduje:

a) počet bodů

b) při rovnosti bodů více týmů vzájemný zápas (popř. skóre ze vzájemného zápasu) 

c) celkový rozdíl skóre

d) větší počet vstřelených branek

 

16. Na schůze PLMK je povolen vstup pouze kapitánovi nebo jeho zástupci. Neúčast zástupce mužstva na schůzi PLMK se trestá pokutou 200, - Kč.

Kapitáni jsou povinni 1x týdně stránky sledovat stránky PLMK popř. emailovou adresu, v případě potřeby se dotázat u vedoucího ligy

 

17. Schůze výboru ligy se bude konat už jen při potřebě řešit nějaký protest. Pro vyřízení registračních průkazů se spojte emailově (nebo telefonicky - viz. Kontakty).

Dodatky:

18) Při odpískání trestného kopu nemusí rozhodčí udělit znovu pokyn ke hře a hráči mohou ihned rozehrát míč, pokud je v klidu, z místa přestupku. Výjimku tvoří situace, že by v pokutovém území zůstal ležet zraněný hráč. V takovémto případě rozhodčí přeruší hru a nařídí její rozehrání až po té, co bude dotyčný hráč mimo hrací plochu. Při odpískání pokutového kopu, jsou všichni hráči mimo chytajícího brankáře mimo pokutové území. Pokud hráč, který kope pokutový kop nevstřelí branku, může být míč znovu doražen do sítě za předpokladu, že se brankář míče dotknul, kterýmkoliv hráčem a v případě, že se míč odrazil od brankové konstrukce opět všemi, mimo hráče, který byl exekutorem zmíněného kopu. Pokud je tento pokutový kop prováděn jako poslední akce poločasu nebo utkání, není povoleno míč zpětně dorážet v žádném případě.

 

19) Vedení PLMK se rozhodlo tvrdě trestat prohřešky proti normálnímu lidskému soužití během utkání. Tímto jsou myšleny hlavně rvačky, bezdůvodná fyzická napadání soupeřových hráčů nebo dokonce rozhodčího. Pokud k tomuto jevu prokazatelně dojde, bude následovat tento trest:

Při hrubém slovním napadení nebo lehčím fyzickém kontaktu hráčů s rozhodčím potrestat provinivšího hráče červenou kartou a zákazem startu až v pěti utkáních a podmíněným vyloučeným ze všech soutěží PLMK, při druhém prohřešku, vyloučit hráče na doživotí ze soutěží PLMK.

Při bezdůvodném fyzickém napadení rozhodčího (jakýkoliv úder a horší)  bude automaticky ukončeno a kontumováno utkání. Provinivší hráč bude doživotně vyloučen ze všech soutěží PLMK a týmu bude udělena tzv. žlutá karta. Při dalším prohřešku stejného týmu, bude tento automaticky vyloučen ze všech soutěží PLMK.

Dojde-li k bezdůvodnému fyzickému napadení hráče hráčem, ať už při utkání, před ním nebo bezprostředně  po něm, bude utkání automaticky kontumováno. Provinivší hráč bude doživotně vyloučen ze všech soutěží PLMK a týmu bude udělena tzv. žlutá karta. Při dalším prohřešku stejného týmu, bude tento automaticky vyloučen ze všech soutěží PLMK.

Pokud dojde k jakémukoliv fyzickému napadení rozhodčího nebo hráče, fanouškem jednoho z hrajících týmů, bude utkání rovněž automaticky ukončeno a kontumováno v neprospěch provinivšího týmu. Další sankce v podobě odebrání bodů a zákazem hraní na domácím hřišti do konce sezóny budou odhlasovány na mimořádné schůzi.

 Při druhém prohřešku bude tým ihned vyloučen ze všech soutěží PLMK. Dojde-li k jiným, předem neodhadnutelným incidentům, navrhne vedení ligy několik řešení tohoto excesu a kapitáni týmů si odhlasují výsledek v anketě, která bude zveřejněna na webu.

20) Za příliš mnoho hráčů na hřišti popř. špatné střídání se nařizuje nepřímý volný kop z poloviny hřiště. Samozřejmě, byl-li vstřelen gól při příliš velkém počtu hráčů na straně týmu, který branku vsítil, tato neplatí a nemůže být uznána. Hráči, který špatně střídal, může rozhodčí udělit žlutou kartu. Další extrémy do tohoto pravidla nemá cenu dávat, je to vše o lidech, kteří fotbal hrají a doufám, že to byl ojedinělý nápad, že někdo vběhne do hřiště ve snaze zabránit brance, aniž by ho jeho kolega střídal. Pokud by se tak stalo, je to nesportovní chování a hráč okamžitě dostává kartu červenou a jeho tým dohrává ve 4 lidech. Jinak upřesním střídání. Střídání probíhá na polovině hřiště v rozmezí cca 3 m od středové čáry na jednu nebo druhou stranu, přičemž hráč může vběhnout na hřiště, jakmile jeho předchůdce doběhne k autové čáře. Tolerance střídání je dva metr od autové lajny, přičemž se hráč nesmí dotknout míče dříve, než jeho kolega opustí zcela hřiště.

 21) Malá domů není povolena. Brankář nesmí chytit do rukou míč, který mu hráči úmyslně přihrají nohou pod kolenem nebo rukama z autového vhazování. Přihrávka hlavou, hrudí, stehnem, či jinou částí těla od kolene nahoru ( mimo ruce ) se za "malou domů" nepovažuje, stejně jako náhodný odraz od nohy spoluhráče. Rovněž tak nepovedený kop, při kterém je prokazatelné, že hráč nechtěl přihrávat míč brankáři, ale vinou své vlastní nešikovnosti se tak stalo, se za "malou domů" nepovažuje. Proto prosím rozhodčí o citlivé posuzování tohoto pravidla a trestány ať jsou prokazatelné "malé domů". Při jasném úmyslu a provedení "malé domů" rozhodčí nařídí proti provinivšímu týmu přímý volný kop ze značky pokutového kopu. Postavení zdi je 4 m od míče a rozehrává se pouze na pokyn rozhodčího píšťalkou. 

Za přihrání nohou, po němž se brankář nesmí dotknout míče rukou, se považuje jestliže např.
- brankář obdrží přihrávku přímo ze hry
- brankář obdrží přihrávku z jakéhokoli kopu
- spoluhráč nohou míč zastaví, aby ho přenechal brankáři
- spoluhráč nepřihraje přímo brankáři, ale brankář si pro míč doběhne
- brankář si přihrávku nejprve zastaví nohou a poté, třeba i po několika krocích, míč uchopí do rukou.

Jestliže má hráč míč u nohy a pravidlo obejde tím, že si jej nohou nadhodí na hlavu a potom ho přihraje svému brankáři hlavou, chová se nesportovně a rozhodčí ho napomene; přitom není rozhodující, jestli se po jeho přihrávce brankář rukou míče dotkne či nedotkne, rozhodující je úmysl hráče obejít ustanovení pravidla. Stejně bude postupovat rozhodčí v případě, že hráč se pokusí obejít pravidlo tím, že úmyslně nadhodí míč nohou směrem na hlavu svého spoluhráče a ten jej hlavou přihraje svému brankáři. Takovéto prohřešky budou automaticky napomenuty žlutou kartou.

22.) Pokud mužstvo nezaplatí jakoukoliv pokutu do 14 dní od rozhodnutí výboru, odeberou se 3 body/za každý další týden další 3 body/, popřípadě se mužstvo vyloučí ze soutěže.

 

23.) Rozhodnutí výboru je konečné.